Siglasite

Legislație școlară și declaratii de interese

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011
 2. Legea_7_din_2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
 3. Legea_477_din_2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 4. Legea_251_din_2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlul gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției deținute
 5. Legea_161_din_2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, respectiv, prevenirea și combaterea corupției
 6. Legea_115_din_1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, respectiv, a persoanelor cu funcții de conducere și de control a funcționarilor publici;
 7. Legea_78_din_2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 8. Legea_571_din_2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
 9. OUG_75_din_2005 privind asigurarea calității Educației
 10. HG_185_din_2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
 11. Regulamentul de funcționare a consiliului reprezentativ al părinților
 12. Ordin nr. 5144 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație
 13. Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 privind modificarea și completarea ROFUIP