Siglasite


PARTENERIATUL STRATEGIC PENTRU EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

"Inclusion against exclusion"

Siglasite


Prezentare generală

Demersul educaţional proiectat vizează problema excluziunii sociale, în termeni de lipsa abilităţilor de bază. Pentru a atingea acestui scop vor fi puse în practică strategii inovative şi metode de predare prin cooperare şi incluzive atât în şcoală şi în activităţile din timpul liber. Şcolii române îi revine studierea strategiei predării în echipă iar partenerii străini vor aborda învăţarea prin cooperare, învăţarea de la elev la elev, învăţarea pe bază de proiecte şi personalizarea.

Parteneri:

Card imageLycee ”Joseph Pernock” Le Lorain, Martinique, Franță

Card imageInstituto d`instrutiune superiore ”Leonardo da Vinci”, Piazza Armerina, Enna, Italia

Card imageȘcoala Gimnazială Specială ”Sf. Vasile” Craiova, Dolj,România

Card imageColegio ”San Isidoro” Granada, Andaluzia, Spania

Card imageAtakum Meselek Lisesi, Samsun, Carcamba, Turcia

Obiectivele programului

 1. Entuziasm crescut pentru școală și comportament resposnabil;
 2. Să promoveze incluziunea elevilor excluși, cei cărora le lipsesc abiltăți de bază, care prezintă risc de abandon școlar, care au nevoi speciale, ajutând la promovarea integrării în înăvățământul de masă și în societate;
 3. Să aplice strategii noi pentru depăsirea excluziunii sociale, lipsa abilităților de baza și problema abandonului școlar timpuriu;a;
 4. Să conducă la noi metode pentru dezvoltarea socială și emoțională a copiilor ca parte a curriculum-ului practic pentru nevoi speciale;
 5. Să creeze un mediu de învățare stimulativ și abordări pentru sprijinirea dezvoltării sociale și emoționale a copiilor;
 6. Să facă disponibile profesorilor diferite metode de educașie și schimb de bune practici.

Grupul țintă:

 1. Membrii ai echipei de proiect 5, cadre didactice implicate indirect 30, la care se adauga directorul, un asistent si 7 cadre din personalul administrativ;
 2. Elevi implicati direct cel putin 50 iar indirect 240;
 3. Parinti implicati direct 60 si indirect 96, cca 120 de beneficiari indirecti din comunitatea locala;

Rezultatele asteptate:

 1. Depasirea lipsei abilitatilor de baza;
 2. Dezvoltarea programleor scolar intr-o maniera incluziva;
 3. Intergrarea bunoelor practice si unor metode noi in activitatile curente;
 4. Imbunatatirea practicilor de satisfacere a nevoilor grupurilor dezavantajate si confruntarea cu diversitatea sociala, lingvistica si culturala;
 5. Imbunatatirea prognostica si diagnostic a abilitatilor de baza si transversal, antreprenoriatului, competenerlor lingvistice si digitale;
 6. Crearea unui mediu nou mai modern, dinamic, dedicat si profesionist in cadrul oraganizatiei;
 7. O mai buna intelegere si recunoastere a abilitatilor si calificarilor in Europe si dincolo;
 8. Unul dintre obiectivele noastre este sa asiguram o activitate pentru fiecare elev din scolile noastre si medii de invatare de la egal la egal dincolo de programele obisnuite ale scolii. Succesul academic, facilitate sportive scolare, si alte facilitate artistice si musicale include numai un numar limitat de studenti;
 9. -

Activitățile proiectului:

Implementarea va dura doi ani, începand cu septembrie 2017. Activitățile locale se vor desfășura în cadrul fiecărei școli partenere și comunității locale a acesteia. Elevii joacă rolul principal în aceste activități. Ei vor desfășura activitățile sub îndrumarea profesorilor lor. Aceste activități îi vor face pe elevi să își îmbunătățească abilitățile de bază ca limbajul, competențele digitale, analiza datelor, pregătirea prezentărilor, participarea la seminarii, seri culturale, design-ul logo-urilor, revistelor, calendarelor, dicționarelor. Transnațional, proiectul are 2 reuniuni manageriale cu câte 2 participanți și 4 activități de învățare-predare și trainnning pe termen scurt cu 4-5 participanți și 2 însoțitori. În luna noiembrie 2017 este planificată prima reuniune managerială în Franța iar schimburile de experiență cu elevi și profesori sunt planificate pentru luna februarie 2018 în Italia, mai 2018 în Romania, noiembrie 2018 Spania respectiv februarie 2019 Turcia, după care urmează reuniunea managerială de închidere în aprilie 2019 în Franta.